Predmet razpisa je odobritev garancij Sklada za finančni leasing brez pologa za novo opremo in nove stroje mikro, malim in srednjim podjetjem.
 
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 10.11.2007.
Vmesni roki so: 20.6.2007, 10.7.2007, 10.9.2007, 10.10.2007 in 10.11.2007.