Maribor, 21.01.2019

Javni razpis:

PRP 2014-2020: Podukrep 8.6

Rok za sprejem ponudb:

23.04.2019 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontakt – email:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (aktrp@gov.si)

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

CILJ OPERACIJE

  • dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičenci do podpore v okviru tega javnega razpisa so določeni v 84. členu Uredbe.

VIŠINA SREDSTEV

  • 7.000.000,00 EUR

Vir: Javni razpisi – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si