Maribor, 18.09.2018

Javni razpis za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018

Roki za oddajo vlog so: 1. 10. 2018, 5. 11. 2018 in 3. 12. 2018.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 27. 7. 2018, Stran: 1646

Predmet razpisa: Predmet in namen javnega razpisa je pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev po programu PF – pred-financiranje, in sicer upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev in/ali že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Program PF – pred-financiranje vključuje naslednja podprograma:

podprogram PF1: pred-financiranje razvojnih projektov – izven pravil državnih pomoči in

podprogram PF2: pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev – izven pravil državnih pomoči.

Cilji javnega razpisa je hitrejša in učinkovitejša izvedba projektov, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 7.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836 19 53.

Vir: Javni razpisi – Slovenski podjetniški portal

Lahko vam pomagamo, pokličite nas na tel. 02 234 23 21 ali nam pišite na mail: simona@interfin.si