Ime razpisa: Javni razpis za sofinanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in moških v letu 2008

 Razpisovalec: Vlada RS, Urad za enake možnosti

 Upravičenci: Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki delujejo na območju Republike Slovenije, in samostojni podjetniki / podjetnice.
 Področje: Namen javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in moških, ki bodo izdane v letu 2008 in jih bo sofinanciral Urad za enake možnosti. Predmet razpisa je sofinanciranje izdajanja knjig, ki nastanejo v okviru izdajateljske dejavnosti ter bodo vsebovale kataložni zapis o publikaciji (CIP).

 Rok oddaje: je 30.5.2008 do 15. ure.

  Več informacij: www.uem.gov.si

Zanimivost: Slovenska kulturniška laž ali kako izdati knjigo v Ameriki brezplačno