8. oktober 2008: Predstavitev z usposabljanja za izbrane izvajalce

Objavljamo predstavitev z usposabljanja za izbrane izvajalce na javnem razpisu za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost – leto 2008, ki je potekalo na sedežu ZRSZ v torek, 7.10.2008 v Ljubljani.

Izobraževanje in usposabljanje – predstavitev navodil za poročanje

Tema usposabljanja je bila priprava ustreznih poročil o realizaciji odobrenega projekta in zahtevka za sofinanciranje.

30. septembra 2008: Navodila za poročanje in dokazovanje stroškov

Izvajalci poročate na dva načina:

  1. elektronsko preko internetne aplikacije v Modul za vnos podatkov (MVP) v državni informacijski sistem ISARR, ki še ni vzpostavljen

  2. in po pošti: v obliki sestavljenih poročil in fotokopiranih dokazil o izvedenih aktivnostih ter vseh nastalih stroških z izvedenimi programi izobraževanja oz. usposabljanja.

Rok za poročanje je 15.10.2008

V ta namen objavljamo: Navodila za poročanje, Obrazec Poročilo UIZ 08 in Obrazec Skupno Poročilo UIZ 08 za poročanje

Vir:Zavod RS za zaposlovanje