Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme.

 

Javni razpis bo odprt do 20.3.2008 oziroma do porabe sredstev.

Roki za predložitev vlog so: 8.10.2007, 20.12.2007 in 20.3.2008.

 

Razpis (Uradni list RS, Št. 81, Datum: 7.9.2007, Ob-24257/07)