• Besedilo razpisa
  • Postopek in merila za izbiro projektov
  • Vzorec pogodbe
  • Obrazec A (prijavni obrazec)
  • Obrazec B (izjave)
  • Obrazec C (končno poročilo)
  • Obrazec D (zahtevek za izplačilo)