Za vse tiste, ki se želite samozaposliti nudimo pomoč pri pripravi razpisa ter skrbno, strokovno, in dosledno računovodstvo.

Pokličite nas, veseli bomo, da nam boste zaupali izdelavo prijave na razpis tel:02 234 23 21 Simona Klančnik

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so pred samozaposlitvijo bile prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelne osebe. Termin »prijava pri Zavodu pred samozaposlitvijo« pomeni, da se samozaposlitev realizira neposredno iz Zavoda brez vsake prekinitve med odjavo registrirano brezposelne osebe pri Zavodu in registracijo dejavnosti.

Poleg tega pogoja morajo izpolnjevati še naslednje:

       stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor;

       registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, samozaposlitev v obdobju od 1. septembra 2013 do 23. maja 2014;

       poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Maribor;

       dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden;

       vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev v eni izmed oblik registracije po Zakonu o gospodarskih družbah.

Spletna stran: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=8862