Predmet javnega razpisa je sofinanciranje posamezne investicije nastanitvenih zmogljivosti, ki bodo vplivale na razvoj turistične destinacije.

 

Roki za predložitev vlog so 10.8.2007, 25.11.2007, 25.3.2008 in 25.7.2008.

V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva odobrena pred 25.7.2008, bo Sklad objavil zaprtje javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Razpis (Uradni list RS, Št. 60, Datum: 6.7.2007, Ob-19683/07)