Maribor, 19.07.2018

Javni razpis:

JR Pomurje 2018-2019

Rok za sprejem ponudb:

03.08.2018 do 12:00 (prvo odpiranje)

Izdajatelj:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontakt – email:

gp.mgrt@gov.si

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali doseganje ciljev tega javnega razpisa v okviru zagona novih socialnih podjetij oziroma izboljšanja poslovanja obstoječih socialnih podjetij preko oblikovanja novih ali nadgradnje obstoječih produktov in storitev, ki bodo povečale zmožnost socialnih podjetij za trajnejši obstoj na trgu.

V skladu z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 in Regionalnim razvojnim programom Pomurske regije 2014 – 2020, bo večja podpora namenjena projektom, ki bodo pokrivali vsebinski področji specializacije Pomurske regije, in sicer turizem in prehrana (na primer lokalne samooskrbne verige, povečanje ekološko pridelane hrane in pridelava kakovostne hrane v lokalnem okolju), dodatno pa še storitve na področju oskrbe starejših in drugih ranljivih skupin ter geotermalne energije in drugih obnovljivih virov energije.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18) ter ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019.

VIŠINA SREDSTEV

Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 200.000,00 EUR.

Maksimalna višina subvencije na posameznega prijavitelja je 25.000,00 EUR.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

  • 100.000,00 EUR v letu 2018 in

  • 100.000,00 EUR v letu 2019.

Vir: Objavljeni razpisi – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

telefon: 051 348 410

email: simona.klancnik@interfin.si