Tretji rok: 11. september 2009
Četrti rok: 11. december 2009
Peti rok: 12. marec 2010
Šesti rok: 11. junij 2010
Sedmi rok: 27. avgust 2010
Na vseh rokih morajo vloge prispeti v vložišče Zavoda do 12. ure!

Komu je razpis namenjen: zaposlenim, ki imajo največ V. stopnjo izobrazbe in so v rednem delovnem razmerju pri gospodarskih družbah, zadrugah, samostojnih podjetnikih ali v zavodih ter se sami vključujejo oz. so že vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.

Kaj omogoča razpis: sofinanciranje upravičenih stroškov za programe izobraževanja ali usposabljanja, vendar skupaj največ do 600 EUR (z DDV) za posameznega vlagatelja.

Oddaja vlog: osebno ali po pošti na Centralni službi Zavoda, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.
Razpoložljiva sredstva: skupaj 11.400.000 EUR za obdobje 2009–2011 iz Evropskega socialnega sklada in proračuna RS.

V kolikor potrebujete pomoč, vam vlogo na javni razpis pripravimo mi. Pokličite nas na tel:02 234 23 20 in pomagali vam bomo.

Vir:gov.si