Ljubljana, 26. 10. 2007 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo prva javna razpisa iz novega programa razvoja podeželja.
Za letošnje in prihodnje leto je za ukrep pomoč mladim prevzemnikom kmetij razpisanih 10,300 mio EUR in za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev 20,350 mio EUR.
V prihodnjih sedmih letih pa bo za vse ukrepe, ki spodbujajo dvig konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, diverzifikacijo kmetijske dejavnosti in usposobljenosti ter razvoja lokalnih podeželskih območij skupno namenjenih dobrih 565,286 mio EUR.

Pomoč mladim prevzemnikom kmetij se bo podelila mladim kmetom za prvi lastniški prevzem ne glede na način prevzema, nakup ali dedovanje kmetije.
V preteklem obdobju so pogoj izpolnjevali le tisti mladi prevzemniki, ki so kmetijo pridobili na osnovi darilne ali izročilne pogodbe, sedaj je upravičen tudi
nakup ali dedovanje kmetije.