V juniju ni veliko poročevalskih obveznosti. Poleg rednih obveznosti obračuna in obveščanja ustanov je treba posvetiti pozornost naslednjima poročiloma:  
· Do 11. junija 2008 morajo zavezanci za poročanje Statističnemu uradu Republike Slovenije izpolniti vprašalnik INV–2, ki zajema investicije v osnovna sredstva pri mikro podjetjih (po določbah 55. člena Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, 42/2006 do 10/2008), samostojnih podjetnikih in drugih fizičnih osebah, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in zaposlujejo manj kot 20 zaposlenih.

· Do 30. junija 2008 je zadnji rok za oddajo Zahtevka za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji, na Davčno upravo Republike Slovenije.
Vir:Podjetnik