Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27.01.2006

KONTNI OKVIR za nepridobitne organizacije  – pravne osebe zasebnega prava

(Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti)

Zasebni zavodi so pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o društvih, temveč na podlagi zakona o računovodstvu.
Podlaga za računovodenje je torej Zakon o računovodstu in SRS 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava in na podlagi kontnega načrta, ki ga predpiše Inštitut za revizijo.

V kolikor je Zavod registriran za pridobitno dejavnost in nima statusa javnega značaja, lahko uporabljate kontni plan za gospodarske družbe.
Kontni načrt za gospodarske družbe (glej Kontni okvir)

vir:Inštitut za revizijo