Statistični urad Republike Slovenije (SURS) bo v letu 2010 izvedel raziskovanje o izplačanih štipendijah na obrazcu »Vprašalnik o izplačanih štipendijah ŠOL-ŠTIP«. Statistično raziskovanje je predpisano z letnim programom statističnih raziskovanj za leto 2010.
Obvezniki poročanja
Podatke predložijo vse pravne osebe, ki so izplačale kadrovske štipendije za mesec december 2009.
Rok za predložitev
Podatke o štipendijah, izplačanih v decembru 2009, bo potrebno posredovati v februarju 2010.
Periodika
Raziskovanje je letno.
Priprava za delo
Posredovanje podatkov je možno le prek spletnega portala, do katerega lahko dostopajo poročevalci, ki se bodo predhodno registrirali z izpolnitvijo vloge.

Vloge pa ni potrebno izpolnjevati poročevalcem, ki so že predložili vlogo za izplačilo plač in pri katerih bo pooblaščena oseba za poročanje ista.
Vloga za registracijo štipendije.doc (56 kB)