Maribor, 16.10.2018

Temeljni akt za ustanovitev društva mora določiti:

 • ime, morebitno skrajšano ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja),

 • namen in cilje delovanja društva,

 • dejavnost oziroma naloge društva,

 • pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva,

 • pravice in obveznosti članov,

 • način upravljanja društva,

 • zastopanje društva (v primeru dveh zastopnikov tudi način zastopanja in meje njunih pooblastil za zastopanje),

 • financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,

 • način zagotavljanja javnosti dela društva,

 • način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta,

 • način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

Vir: Data d.o.o.

Za pomoč pri otvoritvi društva smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21