Državni zbor je v torek 28. 4. sprejel popravke ZIUZEOP (ZIUZEOP-A). Spreminjajo se predvsem pogoji za upravičence do povračila nadomestila plače za delavce, ki so na čakanju na delo ali opravičeno odsotni zaradi višje sile in razširja se krog upravičenih delodajalcev. ZIUZEOP-A je bil objavljen v Uradnem listu št. 61/2020 in velja od 1. 5. 2020.

Povzemam ključne spremembe:

I. Povračilo nadomestila plače  za čas čakanja na delo ali opravičene odsotnosti zaradi višje sile

1. Do ukrepa bodo upravičeni tudi delodajalci iz skupine K po SKD, vendar le tisti, ki imajo do 10 zaposlenih na dan 13. 3. 2020, tuja diplomatska predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v RS in humanitarne in invalidske organizacije.

2. Do ukrepa bodo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.

več….

Pripravila: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS – blog

VIR: https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/kaj-na-delovnopravnem-podrocju-za-zasebni-sektor-prinasa-ziuzeopa-dopolnjeno-2-5-5ea9218f2114e0635dc82a41