Objavljeno: Finance, 3.11.2011, www.finance.si, Avtor: Jure Ugovšek, Tanja Smrekar

Kako optimizirati letošnjo davčno bilanco, kako poiskati in počistiti nepotrebne stroške, kako prevetriti terjatve in za svoj denar od dobaviteljev dobiti čim več?

Davki

Oceno davčne bilance pripravite čim prej: že ta mesec bi morali oceniti, kakšna bo vaša davčna bilanca za leto 2011, torej koliko davka boste morali plačati po oddaji davčnega obračuna marca prihodnje leto. Če na računu ne boste imeli gotovine, to še ne pomeni, da nimate dobička. Ustrezno načrtujte denarne tokove že zdaj. Kako je mogoče, da nimate denarja, dobiček pa imate? Lahko ste imeli prihodke, prilivov pa ne. Poenostavljeno: izdelke ste prodali (v bilanci imate prihodke, ki zvišujejo davčno osnovo), a vam jih kupci še niso plačali (nimate priliva). Kljub temu – davek od dohodka boste morali plačati.

Prenašajte davčne izgube: leto ste sklenili s poslovno izgubo. Preverite, ali imate tudi davčno izgubo (nekateri odhodki, ki manjšajo poslovni dobiček, niso davčno priznani v celoti – recimo nekatere slabitve finančnih naložb in popravki vrednosti terjatev). Če imate pozitivno davčno osnovo, preverite, ali jo lahko znižate na račun davčnih izgub iz minulih let. Znižuje vam jo tudi davčna izguba podjetja, ki ste si ga pripojili (če ste seveda pripojili podjetje z davčno izgubo). Če imate letos davčno izgubo, pripravite načrt, kako jo boste izkoriščali v prihodnjih letih, ko boste imeli dobiček.

Odpisujte, slabite: slabitev dobrega imena, ki ga vaša družba izkazuje v bilanci stanja, lahko zniža davčno osnovo, a ne za več kot 20 odstotkov prvotno izkazane vrednosti. Tudi slabitve finančnih naložb v delnice, ki kotirajo na borzi, znižujejo davčno osnovo (preverite, ali je finančna naložba za namene računovodenja razvrščena v ustrezno skupino), prav tako slabitve vrednosti zalog in odpisi terjatev. Pri terjatvah ni nujno, da bo odhodek iz popravka vrednosti v celotni vrednosti tudi davčno priznan. Odvisno, ali je dolžnik končal v stečaju ali bi vas izterjava stala več, kot znaša terjatev … Ne pozabite, da morajo odpisi ustrezati dejanskemu stanju vašega premoženja.

Davčne olajšave: v zakonu o davku na dohodke pravnih oseb preverite, katere in kako visoke davčne olajšave lahko izkoristite za zniževanje osnove. Pa tudi, katere lahko prenašate v prihodnja leta (denimo olajšavo vlaganja za raziskave in razvoj in investicijsko olajšavo), ki jih v tekočem letu zaradi že tako nizke davčne osnove ne bi mogli izkoristiti v celoti.

Terjatve

Ukrotite terjatve: če vam kupci ne morejo več plačevati, nimate več česa storiti. Pred koncem leta se raje osredotočite na zdajšnje kupce in njihove finančne zmožnosti in se na podlagi bonitete svojih strank odločite, kako boste z njimi poslovali v prihodnje. Podjetja si morajo standardizirati finančne pogoje do kupcev. S tistim, ki ne plačuje, namreč ne morete poslovati. Določite plačilne roke, ki so za vas še sprejemljivi, pri tem pa se odločajte na podlagi panoge. Če prodajate kruh in mleko, imate enak obrat in tako ne morete čakati na plačilo 120 dni. Na drugi strani pa izdelovalec hladilnikov in traktorjev ne more zahtevati plačila v 15 dneh.

S plačevanjem do boljše bonitetne ocene: Bonitetna ocena z bilancami nima veliko povezave. Največji del bonitete sestavljata plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost. Ta je v krizi pomembnejša od donosnosti, saj moramo kratkoročno poskrbeti, da podjetje preživi. Na dobičkonosnost bomo pozorni pozneje. Kratkoročno si moramo prizadevati, da bomo pravočasno poravnavali svoje obveznosti. Tako se nam tudi izboljša bonitetna ocena. Pazite, s kom poslujete. Če z nekom, ki ne bo redno poravnaval svojih obveznosti, vas bo ta potegnil v težave.

Stroški

Prevetrite celo podjetje: proučite, kateri procesi pripomorejo k boljšemu poslovanju, katera delovna mesta prinašajo korist, in se vprašajte, kakšen pregled imate nad poslovanjem in dogajanjem v podjetju.Proučite bruto maržo posameznih izdelkov in se vprašajte, kako jo povečati. Če vam to ne uspe, je treba razmisliti o njihovi opustitvi, s tem pa lahko precej privarčujete in se osredotočite na najdonosnejšo ponudbo.

Vrzite se v fiksne stroške: poglobite se v lastne fiksne stroške in se vprašajte, kateri pripomorejo k boljšemu poslovanju. Nepotrebne poslovne operacije izločite. V podjetjih je pogosto tudi preveč nepotrebne zaloge, kar zahteva več obratnega kapitala. To lahko rešite z optimizacijo zalog s sinhronizirano nabavo, torej tesnejšo povezavo z dobavitelji. Rezi zalog morajo biti po metodi ABC – najbolj pokvarljivo in najdražje blago naj ne bo velik del zalog.

Informacijski sistem: s pravim informacijskim sistemom bo poslovanje učinkovitejše, nadzor nad stroški pa lažji. Pazite le, da ne kupite nekaj, česar ne potrebujete.

Konsolidirajte svoje finance: vse poslovanje prenesite na eno banko ter si izpogajajte nižje stroške storitev finančnega posredništva in ugodnejše financiranje.

Dobavitelji

Preverite dobavitelje, pridobite si nove pogodbe: na večini surovinskih trgov se je razpoloženje v zadnjih šestih mesecih že poslabšalo in cene so se temu delno že prilagodile, predvsem pa se je vračunalo šibkejše splošno povpraševanje ob skromnejši gospodarski rasti. Torej – če vam dobavitelji cen še niso znižali, se z njimi pogajajte in preverite še druge dobavitelje. Če dobite boljše pogoje, dobavitelja zamenjajte. Predvsem pri kovinah so cene zdaj pod povprečjem tega leta in blizu povprečja leta 2010. Podjetja se torej lahko pogajate za nižje cene, kot ste jih imela lani. Če bo recesija, je možno, da se kovine in energenti še pocenijo.

Zagotovite si surovine vnaprej: kaj pa, če recesije ne bo in bodo cene surovin in energentov, tudi elektrike, rasle? Zmanjšajte tveganje, zakupite del surovin in energentov vnaprej.

Pogajajte se za popuste: z dobavitelji se dogovorite, da vam spustijo ceno, če plačate surovine (delno) vnaprej. Pa tudi, če ste dober plačnik in jih plačate v dogovorjenem roku. Boljši pogajalski položaj boste imeli, če boste kupovali večje količine. In seveda, če lahko izbirate med več dobavitelji.