Davkarji računajo, da bodo s prenovljenim davkom na dodano vrednost preprečili utaje

Ste pripravljeni na prenovljeni DDV? Sprememb je precej. Tudi pri tem, kdo dejansko plača davek. Laže bo manjšim obrtnikom, ki bodo namesto 20-odstotnega DDV zaračunavali in plačevali 8,5-odstotnega. Bodo pa davkarji udarili po davčnih goljufih. Utaje DDV bodo težje, nadzor lažji.

Preverili smo, katere glavne spremembe prinaša prenovljena davčna zakonodaja. Odgovore so nam pomagali pripraviti Mitja Černe iz BDO Svetovanja, Jure Rozman iz GBD Skupine ter Nina Klobučarič in Dominik Rosenstein iz Taxgroup.

1. SKRAJŠANI ROK VRAČILA DDV

Država vam bo po novem morala prek davčnih uradov preveč plačani DDV vrniti v 21 dneh. Do zdaj so morali zavezanci za DDV na vračilo čakati 60 dni oziroma 30 dni, če so izvozniki. Zavezanci od države zahtevajo vračilo DDV, kadar znesek vstopnega DDV na prejetih računih presega znesek izstopnega DDV na računih, ki jih zavezanec izda kupcem.

2. NIŽJA STOPNJA ZA FRIZERJE

Po novem bodo za svoje storitve nekateri obrtniki namesto 20-odstotnega DDV zaračunavali 8,5-odstotnega. Te ugodnosti bodo deležni tisti, ki bodo čistili okna in zasebna gospodinjstva, popravljali kolesa, čevlje, usnjene izdelke, oblačila in gospodinjsko perilo, pa tudi frizerji, varuške in drugi, ki ponujajo storitve domačega varstva. Po nižji stopnji bo obdavčena tudi dobava in knjižnična izposoja knjig na vseh fizičnih nosilcih, plenic za otroke in odrasle ter dobava lončnic, sadik in rezanega cvetja.

3. DAVČNA SOLIDARNOST

Davčni zavezanci pa bodo za plačilo davka solidarno odgovorni. Spremembe zakona namreč dopuščajo možnost, da davkarji terjajo druge zavezance v davčni verigi za plačilo neplačanega DDV. S tem bodo davkarji in država udarili po davčnih vrtiljakih. Gre za sistemske davčne utaje, v kateri si več podjetij za isto storitev uveljavlja izstopni DDV, končni kupec, “missing trader”, pa davka preprosto ne plača, običajno lastnik izgine ali ni izsledljiv.

4. OBRNJENO DAVČNO BREME

Davkarji računajo, da bodo udarili po davčnih utajah ali jih celo preprečili z obrnjenim davčnim bremenom za nekatere tipe storitev. Kaj to pomeni? Primer: zavezanec za DDV v Sloveniji bo drugemu zavezancu za DDV v Sloveniji prodal rabljeni material. Zavezanec za obračun in plačilo DDV bo kupec odpadka. Do zdaj je bilo drugače, saj je DDV obračunal in plačal prodajalec, ki ga je predhodno zaračunal kupcu.

Po novem bo torej prodajalec odpadka kupcu izdal račun z neto zneskom, zraven bo dopisal še znesek dolgovanega DDV, a ga ne bo obračunal ne plačal. Za davek (obračun in plačilo) bo namreč odgovoren kupec po sistemu samoobdavčitve. Na Dursu bodo zaradi manj zapletenega postopka laže ulovili utajevalce.

Po takem sistemu bodo DDV obračunavali zavezanci za storitve v gradbeništvu, za najemanje osebja za delo v gradbenem sektorju, prodajo zemljišč in zgradb po sistemu DDV, dobavo odpadkov, ostankov in rabljenega materiala. Zavezanci, ki bodo te storitve opravljali, jih morajo sami priglasiti davčnemu uradu, in sicer najpozneje v 30 dneh po prvem opravljenem poslu.

5. ROKI ZA PREDLOŽITEV OBRAČUNA DDV

Načeloma bo moral davčni zavezanec še vedno predložiti obračun DDV davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (gre za mesečno ali trimesečno davčno obdobje).

Novost pa je, če davčni zavezanec opravlja transakcije znotraj EU in je zavezan predložiti rekapitulacijsko poročilo, v katerem davkarjem izkaže dobave blaga ali storitev, ki jih v obdobju poročanja, to je koledarskem trimesečju, opravil osebam, identificiranim za DDV v drugih državah članicah EU. V tem primeru se rok obračuna DDV skrajša.

In sicer mora preložiti obračun DDV do 20. v naslednjem mesecu po poteku davčnega obdobja. Če gre podjetje v prisilno poravnavo ali likvidacijo, mora davčnemu organu obrazec za DDV (DDV-O) predložiti v 20 dneh po poteku davčnega obdobja, če gre v stečaj, pa v 60 dneh. Ob končanju likvidacije ali stečaja mora predložiti obračun na dan poteka davčnega obdobja.

6. KJE SE BO PLAČAL DDV

Storitve bodo obdavčene v tisti državi članici EU, kjer ima sedež naročnik, in ne izvajalec storitve, kot je veljalo do zdaj. Če bo denimo slovensko podjetje najelo avstrijskega odvetnika, bo DDV pobran v Sloveniji po slovenski zakonodaji. Kaj pa, če naročnik ni zavezanec za DDV?

Po novem bo v primeru, da bo nek poslovni subjekt naročal storitve iz tujine (iz EU ali iz tretjih držav), ta moral postati zavezanec za DDV za prejemanje storitev. Če bo prejemnik storitev recimo fizična oseba, pa se bo DDV še vedno obračunaval po sedežu izvajalca. Z novo ureditvijo plačevanja DDV po sedežu naročnika naj bi davkarji preprečili dvojno obdavčevanje in izogibanje obdavčevanju pri poslovanju znotraj EU.

Nova določba ima nekaj izjem, recimo za prevoznike in nepremičninske posrednike. Več o tem lahko preberete na www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/razno/obvestilo_o_sprejetju_spremembe_zakona_o_davku_na_dodano_vrednost/.

7. POSLOVANJE S TUJINO

Če ste izvozniki, ste oproščeni DDV. Zavezanec za DDV ali drug prometni davek je pač končni kupec ali prodajalec končnemu kupcu s sedežem zunaj EU, ki prometni davek tako zaračuna kupcu v končni ceni. Pri uvoznikih je drugače. Če poslujete znotraj EU, bo sistem precej enoten. V primeru poslovanja “davčni zavezanec z davčnim zavezancem” se bo kraj obdavčitve za opravljene storitve prenesel z izvajalca na naročnika storitve.

Dobave storitev opravljene med davčnimi zavezanci bo po novem treba poročati tudi v rekapitulacijskem poročilu. Če boste uvažali iz držav nečlanic EU, recimo iz ZDA, pa boste že kot uvoznik plačali DDV pri carini. Če blago uporabljate za opravljanje obdavčljive dejavnosti, imate pravico do odbitka tega vplačila DDV, saj bo do dejanske obdavčitve prišlo ob končni potrošnji.

Dodajmo še, da je DDV namreč eden izmed najbolj problematičnih davkov. Samo letos do konca novembra so davkarji odkrili za dobrih 40 milijonov evrov neplačanega ali utajenega DDV, lani v vsem letu za okoli 55 milijonov evrov. Letos do konca novembra so davkarji ugotovili, da so zavezanci plačali za skupaj skoraj 74 milijonov evrov premalo davka, lani v vsem letu za skoraj 91 milijonov evrov.

VIR:MSP01