Predvidoma aprila 2010 bo Zavod RS za zaposlovanje začel izvajati nov program samozaposlovanja za leto 2010, ki brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve omogoča pridobitev subvencije za samozaposlitev.

Postopek vključitve:

1.V aktivnost Pomoč pri samozaposlitvi se lahko vključijo osebe, za katere je na dan podpisa zaposlitvenega načrta ugotovljeno, da:

*v zadnjih 5 letih niso prejele sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev s strani ZRSZ, in
*v zadnjih 12 mesecih niso bile samozaposlene.

2. Najprej se pri svetovalcu zaposlitve izvede podpis ZAPOSLITVENEGA NAČRTA ter PREDLOGA o vključitvi v program Pomoč pri samozaposlitvi (delavnica Priprava na samozaposlitev).
3.Delavnica je obvezna za vse, ki želijo prejeti subvencijo za samozaposlitev. Delavnica je za vključene udeležence brezplačna. Vsem vključenim pripada dodatek za prevoz (delna nadomestitev potnih stroškov).

več na ess.gov.si

Vir: Zavod RS za zaposlovanje