Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se ob nelikvidnosti delodajalca lahko določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

To pomeni, da lahko delodajalec regres izplača najkasneje do 1. novembra le, če izpolnjuje oba pogoja. Da ga zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, ki določa, da ga lahko v primeru nelikvidnosti izplača do 1. novembra IN da je nelikviden. Če je delodajalec “le” nelikviden in ga ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, ki bi mu dajala pravico do izplačila regresa najkasneje do 1. novembra, ga mora izplačati najkasneje do 1. julija.

Kljub epidemiji, ki je trajala od 12. marca do 15. maja 2020, nobena izmed sprejetih interventnih zakonodaj ni določila, da lahko delodajalec delavcu izplača regres kasneje, kot to določa 131. člen ZDR-1. Še vedno, tudi za leto 2020, ostaja rok 1. julij oz. pod posebnimi pogoji 1. november.

Kdaj je delodajalec nelikviden?

Pojma nelikvidnosti ne opredeljujeta niti ZDR-1 niti kolektivne pogodbe dejavnosti. Nekateri pravijo, da je potrebno pojem nelikvidnsoti presojati po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFFPIPP). Meni se zdi tako tolmačenje prestrogo. Poleg tega po mojem mnenju pojma nelikvidnost iz ZDR-1 in trajnejša nelikvidnost iz ZFPPIPP ne gre enačiti.

Več informacij: OZS, Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

VIR: https://www.ozs.si/novice/svetovanje/kako-je-z-izplacilom-regresa-v-letu-2020-glede-na-korona-krizo-5ee0d4f22114e008973b03f1