Epidemija je zarezala v trg delovne sile, kjer so na eni strani presežki delavcev, v drugih panogah pa je pomanjkanje zaposlenih, ki bi pokrili določena sezonska dela. Mnogi posamezniki so tudi zaprli svoj s.p. in v prihodnosti še nimajo dovolj zagotovljenega posla, da bi v kratkem razmišljali o odpiranju le-tega.

Podjetja lahko rešitev poiščejo tudi tako, da posameznikom plačajo kot fizičnim osebam, za kar pa morajo izbirati pravilno obliko pogodbe. Pogodbo lahko opredelijo glede na status osebe in vrsto opravljenega dela. Od tega je tudi odvisna obdavčitev.

Možnosti glede na status fizične osebe

Upokojenci lahko izvajajo začasno ali občasno delo.

Upokojenci (razen tistih, ki so še deloma delovno aktivni) lahko opravljajo občasno začasno delo. Opravljajo ga lahko pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede letnega števila ur in višine dohodka.

Študentsko delo in plačilo storitev

Študentsko delo je delo osebe, ki ima status dijaka ali študenta in se v podjetje vključi preko študentskega servisa oziroma preko študentske napotnice.

Opravljajo ga lahko tudi državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini, ali so študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji.

Glede na obliko dela pa lahko delodajalci izbirajo med naslednjimi možnostmi

Avtorska pogodba

Avtorsko pogodbo lahko izvajalec in naročnik skleneta za izvajanje individualnih intelektualnih stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršen koli način izražene, zlasti za govorjena dela, pisana dela, glasbena dela z besedilom ali brez besedila, gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela, koreografska in pantomimska dela, fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju; avdiovizualna dela, likovna dela, arhitekturna dela, dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja, kartografska dela, predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

Podjemna pogodba

V praksi lahko podjemna pogodba zajema vse vrste del, ki ne sodijo med avtorska dela. Z njo se izvajalec zaveže opraviti določeno, časovno omejeno delo, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.

Več informacij: Minimax

VIR: https://www.minimax.si/blog-kako-placati-fizicnim-osebam/?utm_source=mlmm&utm_medium=mlmm20200630&utm_campaign=blog_placilo_fizicnim_osebam#