Maribor, 24.09.2018

Zavezanec, ki želi postati normiranec, mora to priglasiti FURS-u najkasneje v 8 dneh po registraciji dejavnosti (odprtju podjetja) oziroma, če že ima odprto podjetje, do konca meseca marca oziroma do poteka roka za predložitev obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, pod pogojem, da izpolnjuje prihodkovni pogoj (manj kot 100.000 evrov prihodkov v prejšnjem davčnem letu, ugotovljenih po računovodskih pravilih – velja za polni s.p. – oziroma manj kot 50.000 evrov prihodkov v prejšnjem davčnem letu, ugotovljenih po računovodskih pravilih v primeru popoldanskega s.p.).

Normirani odhodki znašajo 80 % prihodkov, ki so ugotovljeni na podlagi davčne zakonodaje in ki vključujejo tudi prispevke za socialno varnost.

Davčna osnova je enaka 20% prihodkov.

Davčna stopnja je 20 % 135a. člen Zakona o dohodnini).

Davek torej znaša 4 % vseh prihodkov (20% x 20%).

Ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki je namenjena manjšim gospodarskim družbam, t. i. mikro družbam, ne glede na njihovo statusno obliko (s.p., d.o.o., itd), saj njihovi prihodki, ugotovljeni po računovodskih prepisih, ne smejo preseči meje 50.000 evrov, in ki imajo malo davčno priznanih odhodkov.

Normiranci ne morejo upoštevati davčnih olajšav. Tako ne morejo upoštevati olajšav za osnovna sredstva, niti preteklih davčnih izgub in prenosa neizkoriščenih olajšav iz preteklih let.

Razlika med normiranimi odhodki in normiranimi stroški

Normirane odhodke je potrebno ločiti od normiranih stroškov. Slednji se upoštevajo npr. pri študentski napotnici, avtorskem honorarju itd., v določenem odstotku ne glede na to, ali so stroški dejansko nastali ali ne.

VIR: Davčna uprava Republike Slovenije

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si