Maribor, 01.10.2018

Le obrtno dovoljenje daje pravico do opravljanja določene obrtne dejavnosti. Poleg tega se mora obrtnik vpisati tudi v obrtni register.

Obrtni zakon določa, kdaj je potrebno za določeno obrtno dejavnost pridobiti obrtno dovoljenje in kakšni so ostali pogoji.

Kdo mora pridobiti obrtno dovoljenje?

Družba, ki ima registrirano obrtno dejavnost, določeno v Uredbi o obrtnih dejavnostih ter izpolnjuje pogoje, ki so določeni v Obrtnem zakonu.

Vloga za pridobitev obrtnega dovoljenja

Vlogo vloži zastopnik družbe neposredno pri organu, ki dovoljenje ureja, pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali Območno obrtno-podjetniška zbornica po sedežu družbe. Pri izpolnjevanju vloge vam lahko pomaga za to zadolženi referent. Vlogo se lahko pošlje tudi po pošti priporočeno.

Vlogi je potrebno priložiti vso dokumentacijo, ki je navedena na spletnih straneh Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Obrtno dovoljenje dobi oseba v roku 15 dni.

Pomembno je, da ima oseba pred vložitvijo vloge že registrirano dejavnost.

Vir: Data d.o.o.

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21