Veliko število upokojencev svoje nizke mesečne dohodke krepi z dodatnim delom. Doslej so to počeli z delom prek avtorske ali podjemne pogodbe, ki sta za delavca povsem enakovredni glede višine izplačanega honorarja, razlika nastane le pri izplačevalcu, za katerega je podjemna pogodba dražja.

 

Starostniki gledajo evre

Pokojnine so pogosto prenizke (Foto: POP TV)

Avtorska in podjemna pogodba
Če ste upokojenec, ki si želi dodatno obogatiti mesečni proračun, lahko z delodajalcem sklenete avtorsko pogodbo le v primeru, ko gre pri vašem delu za neko posamezno intelektualno storitev na področju znanosti, umetnosti in književnosti. V tem primeru morate odvajati 25 % honorarja za dohodnino, drugih dajatev ni. Podjemna pogodba pravzaprav pride v poštev v vseh ostalih primerih, pri pogoju, da gre za občasno delo, ki nima elementov rednega delovnega razmerja. Za razliko od avtorske pogodbe, mora pri podjemni pogodbi delodajalec odvajati še dodatnih 6 % prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje v znesku 4, 34 € in 25 % posebnega davka od določenih prejemkov.

Osebno dopolnilno delo
Za osebno dopolnilno delo se lahko šteje pomoč v gospodinjstvu, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev oziroma zelišč ali prodaja izdelkov domače in umetne obrti lastne izdelave, a le pod pogojem, da dohodki iz osebnega dopolnilnega dela na letni ravni, ne presegajo minimalne letne plače. Ta od 1. januarja letos znaša 748, 10 € bruto. Osebno dopolnilno delo morate pred začetkom opravljanja priglasiti pristojni upravni enoti. Tudi za dohodke iz osebnega dopolnilnega dela se odvaja 25 % honorarja za dohodnino.

Predlog zakona o malem delu
Predlog novega Zakona o malem delu prav tako omejuje raven letnega zaslužka na 6000 € bruto letno oziroma 500 € mesečno, kar je primerljivo z dosedanjo ureditvijo osebnega dopolnilnega dela. Pri tem za malo delo velja tudi omejitev, da upokojenec, brezposelni, študent ali dijak, lahko opravlja največ 60 ur dela mesečno, torej 720 ur dela letno. To tudi pomeni, da je lahko vaša najvišja bruto urna postavka 8, 33 €. Predlog zakona določa tudi najnižjo bruto urno postavko – 4 €, kar pri 60 ur dela mesečno, prinese 2880 € bruto zaslužka letno.

Delna upokojitev, d.o.o. ali s.p.?
Seveda se lahko odločite nadaljevati delovno razmerje ali se upokojiti le delno, torej postanete ponovno aktivni na trgu delovne sile. Lahko odprete tudi d.o.o. ali s.p., vendar če želite ohraniti možnost prejemanja pokojnine, morate v s.p.-ju takoj zaposliti eno osebo in v podjetju ne smete opravljati funkcije direktorja, temveč ste lahko le ustanovitelj.

Pokojnina

Upokojenci svoj prosti čas radi zapolnijo z delom (Foto: iStockphoto)

Kaj se torej najbolj izplača?
Kako torej iz opravljenega dela dobiti čim več? Za delodajalca se kot najugodnejša možnost izkaže avtorska pogodba, ki ne predvideva nobenih posebnih dajatev. Ugodna je tudi za upokojenca.  Izbira, katero pravno podlago za delo izbrati, je na koncu vaša, v pomoč pri odločanju, pa imate na voljo nekaj spodnjih izračunov. Pri izračunih smo upoštevali mesečni bruto znesek 500 €, kot ga določa predlog o malem delu.

Vir:CEkin