Amortizacija za davčne potrebe ne sme preseči amortizacije, obračunane za poslovne potrebe. Amortizacija se kot odhodek davčno prizna v obračunanem znesku z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter ob upoštevanju najvišje amortizacijske stopnje. Tako za leto 2007 po novem velja določba petega odstavka 33. člena ZDDPO-2.

Vir:Finance.si

preberi še, amortizacijske stopnje