zastopstvo-2

O najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb morajo pošiljati podatke:

    • najemodajalci, ki so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem (fizične osebe in pravne osebe zasebnega ali javnega prava)
    • najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije
    • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi

Najemodajalci morajo pošiljati podatke o vseh »aktivnih« najemnih pravnih poslih – poslati morajo podatke o najemnih pogodbah, ki na dan 1. julij 2013 trajajo, in o novih najemnih pogodbah, sklenjenih po tem datumu. 
Če je najemodajalec pravna oseba, ali če najemodajalec upravljavec stavbe ali dela stavbe v lasti Republike Slovenije, se v ETN poroča elektronsko – z vnosom podatkov v ETN ali v predpisanem izmenjevalnem formatu prek spletne aplikacije.
Če je najemodajalec fizična oseba, lahko poroča elektronsko – z vnosom podatkov v ETN prek spletne aplikacije ali po pošti na obrazcu za poročanje o najemnem pravnem poslu, ki je objavljen na spletnih straneh Geodetske uprave RS.
Obrazec za poročanje fizičnih oseb o sklenjenih najemnih poslih lahko prevzamete na vseh geodetskih pisarnah, na glavnem uradu ali na spletu.

 

V kolikor želite pri oddaji pomoč, nas lahko pooblastite s spodnjo izjavo in za vas oddamo ter vodimo evidenco vaše nepremičnine preko aplikacije ETN.

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik in pomagali vam bomo, pokličite sedaj 🙂

zastopstvo-2