Kalo-Knjiženje med letom in ob popisu  
12.11.2007

Podjetje med letom vračunava predvideni kalo v višini 100 EUR mesečno. Popisna komisija v podjetju konec poslovnega leta popiše zaloge materiala po skladiščih in vrstah zalog in ugotovi naslednje:

1. primakljaj materiala
2. presežek materiala
3. neuporabno zalogo materiala
4. primakljaj materiala – obremenitev odgovorne osebe
Vprašanje: Na katere konte poknjižimo primankljaj, presežek in neuporabno zalogo?

Odgovor