10.03.2020

Osebe, ki prihajajo z območij z novim koronavirusom, a so zdrave, se lahko normalno vključujejo v delovni kolektiv in nimajo pravice bolniškega staleža. Če delodajalec želi, da takšna oseba ostane doma, je upravičena do nadomestila v breme delodajalca v polni višini plače.

Osebe, ki prihajajo z območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, a so zdrave, ne potrebujejo domače samoizolacije oz. se lahko prosto gibajo. Te osebe nimajo pravice do začasne zadržanosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov, ampak morebitno odsotnost z dela ureja z delodajalcem skladno z zakonom o delovnih razmerjih. Če delodajalec odloči, da bo zdrav delavec odsoten z dela, je delavec upravičen do nadomestila v breme delodajalca v polni višini plače, ker ne dela zaradi razlogov na strani delodajalca, so navedli na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).


NASVETI

Kaj storiti, če pri sebi opazite bolezenske znake?

Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročino, kašelj, oteženo dihanje, ki je značilno za pljučnico), ostanite doma, izogibajte se stikom z drugimi ljudmi. PO TELEFONU se posvetujete s svojim izbranim osebnim zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokličite najbližjo dežurno ambulanto, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.
Telefonske številke za informacije o koronavirusu:UKC Ljubljana: telefonski številki za osnovne informacije o koronvirusu sta 01 522 45 40 in 01 522 45 41.
UKC Maribor: telefonska številka 031 653 929 je dosegljiva vsak dan od 07.00 do 22.00 ure.
Splošna bolnišnica Celje: informacije dobite na 03 423 30 79, številka deluje 24 ur na dan.
Splošna bolnišnica Jesenice: Pacienti, ki menijo, da so okuženi, naj pred vstopom v poseben zabojnik pred tamkajšnjim urgentnim centrom pokličejo 051 668 651.
Splošna bolnišnica Brežice: kontakt v urgentnem centru ob sumu na okužbo: 07 466 82 46.
Zdravstveni dom Nova Gorica: na voljo imajo tri nove telefonske številke za informacije v primeru suma okužbe s koronavirusom, in sicer za odrasle od ponedeljka do petka med 8.00 in 20.00 na tel. številki 051 656 580 ali 051 656 558, za otroke pa med 8.00 in 15.00 na tel. številki 051 656 509. Med vikendom pa je na voljo dežurna služba (urgenca v šempetrski bolnišnici), ki je dosegljiva na tel. številki: 05 330 11 17.
Vsi, ki niste bolni, a bi želeli dodatne informacije glede koronavirusa, lahko pokličete NIJZ na posebno telefonsko številko 031 646 617, vsak dan med 9. in 17. uro.
Elektronski naslov, namenjen vsem deležnikom v vzgoji in izobraževanju (ravnateljem, učiteljem, staršem in otrokom) glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom: vprasanja.mizs@gov.si.

Karantena ali izolacija?

Minister za zdravje lahko na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje zdravi osebi odredi karanteno, če je bila v tesnem kontaktu z okuženimi in se tako obravnava kot visoko rizično. V teh primerih je delavec upravičen do odsotnosti z dela in do nadomestila plače v breme delodajalca po predpisih s področja delovnih razmerjih.

Tisti, ki imajo potrjeno okužbo s koronavirusom in jim lečeči zdravnik odredi izolacijo – ta se izvaja bodisi doma ali v bolnišnici -, imajo pravico do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače v višini 90 odstotkov od osnove. Od prvega dne to krije ZZZS. Bolniški list taki osebi izda osebni zdravnik, pri čemer se kot razlog določi izolacija.

V ostalih primerih bolezni, ko ne gre za izolacijo, imajo zavarovanci pravico do nadomestila plače zaradi odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov.

Nadomestilo plače pripada zavarovancem v breme ZZZS od prvega delovnega dne zadržanosti od dela zaradi določenih okoliščin, med drugim zaradi nege ožjega družinskega člana in spremstva, ki ga odredi osebni zdravnik. V vseh drugih primerih začasne nezmožnosti za delo se nadomestilo plače izplača v breme delodajalca do 31. delovnega dne zadržanosti od dela, v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pa od 31. delovnega dne zadržanosti od dela dalje. Pri tem sicer obstajajo določene izjeme.

VIR: https://www.24ur.com/novice/slovenija/karantena-ali-izolacija-kdaj-smo-upravičeni-do-nadomestila.html