Obvezne sestavine izdanega računa

Vsak, ki se poda na podjetniško pot, se sooči tudi s tem, da mora izdajati račune, in želimo vam jih čimveč. Kaj vse mora biti na računu, je odvisno od načina plačila. V praksi ločimo gotovinske in negotovinske, med njimi pa je precejšnja razlika. V tokratnem zapisu se posvečamo negotovinskim računom.

Izdani račun je ena najpomembnejših izvirnih knjigovodskih listin, ki izkazuje poslovne dogodke, in praviloma nastane na kraju in v času nastanka poslovnega dogodka. Zato poglejmo, kateri podatki morajo biti zapisani.  

Kaj je račun za negotovinsko poslovanje?

Račun za negotovinsko poslovanje izdamo takrat, ko nam plačnik sredstva (denar) nakaže na TRR račun, torej ne gre za plačilo v gotovini.

Računi za negotovinsko poslovanje morajo vsebovati podatke, ki so nujni in jih predpisuje več zakonov: Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenski računovodski standardi (SRS).

Za potrebe tega zapisa smo ločili obvezne podatke v dve kategoriji. Podatke, ki se ne spreminjajo z izdajo vsakega računa (kot je na primer ime podjetja), in druge, ki se spreminjajo (kot na primer številka računa).

Več informacij: Minimax

VIR: https://www.minimax.si/katere-so-obvezne-sestavine-izdanega-racuna/