Objavljeno: Finance, 17. 4. 2013, www.finance.si, Avtor: Stane Petavs

Letošnje bilance so oddane in zdaj je tudi pravi čas za razmislek o morebitni spremembi statusne oblike poslovanja podjetja. Dileme podjetnikov so: ali ostati espe ali se preoblikovati v d. o. o., izkoristiti novo pavšalno obdavčitev …

V nadaljevanju so predstavljeni različni primeri obdavčitev samostojnih podjetnikov in malih gospodarskih družb v letu 2013. Prihodki so za vse primere enaki, predstavljene pa so različne osnove obdavčitev, višina plačane dohodnine in davka od dohodka pravnih oseb.

1. Samostojni podjetnik bo ugotavljal davčno osnovo na podlagi davčno priznanih prihodkov in davčno priznanih odhodkov (vodil bo knjigovodstvo). Višina davčno priznanih prihodkov je 48.500 evrov, davčno priznanih odhodkov 35 tisoč, nabavna vrednost opreme 20 tisoč, splošna olajšava samostojnega podjetnika pa je 3.303 evrov. Obdavčitev je na podlagi dohodninske lestvice za leto 2013.

2. Samostojni podjetnik bo ugotavljal davčno osnovo na podlagi 70 odstotkov normiranih stroškov (registriral se je kot normiranec in ne bo vodil knjigovodstva). Višina davčno priznanih prihodkov je 48.500 evrov, splošna olajšava samostojnega podjetnika pa 3.302,64 evra. Obdavčitev je na podlagi 20-odstotne stopnje dohodnine. Nabavna vrednost opreme je 20 tisoč evrov.

3. Mala gospodarska družba bo ugotavljala davčno osnovo na podlagi davčno priznanih prihodkov in davčno priznanih odhodkov (vodila bo knjigovodstvo). Višina davčno priznanih prihodkov je 48.500 evrov, davčno priznani odhodki so 35 tisoč, nabavna vrednost opreme 20 tisoč evrov. Obdavčitev je na podlagi 17-odstotne stopnje, ki velja za leto 2013.

4. Mala gospodarska družba bo ugotavljala davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (70-odstotni). Družba ne bo vodila knjigovodstva. Višina prihodkov je 48.500 evrov, nabavna vrednost opreme 20 tisoč evrov. Obdavčitev je na podlagi stopnje 17 odstotkov, ki velja za leto 2013.

Odločitev

Preoblikovanje samostojnega podjetnika v doo je z davčnega vidika smiselno, če osnova za dohodnino presega 70 tisoč evrov in če ta nima nikakršnih olajšav. Vsekakor je pomembno, kakšna sta dolgoročni cilj in strategija poslovanja espeja v prihodnje; želi biti prepoznaven v dejavnosti, doseči večje prihodke, zaposlovati, najemati bančna posojila, poslovati z drugimi gospodarskimi družbami ali sodelovati na javnih razpisih. Če je tako, potem je bolje, da se s tudi s poslovnega vidika preoblikuje v gospodarsko družbo in jamči upnikom le s premoženjem doo, ne pa s svojim osebnim premoženjem, kot je to pri espeju.

Mejna koristnost

Pri odločitvi svetovalci poudarjajo povprečno stopnjo obdavčitve (razmerje med dohodninsko osnovo in zneskom davka), če ta presega približno 23 odstotkov (mejna koristnost) – kot družba z omejeno odgovornostjo bomo imeli dobiček obdavčen le s 17 odstotki. Poleg tega opozarjajo še na dva dejavnika: če želimo širiti posel z vstopom novih družbenikov in vlagateljev in če razmišljamo o prenosu podjetja na naslednike ali o njegovi prodaji.

Kdaj normiranec

In komu se splača biti samostojni podjetnik »normiranec«? To so tisti, ki so (bodo) izbrali novi sistem obdavčitve in se jim avtomatično priznajo normirani odhodki v vrednosti 70 odstotkov ustvarjenih prihodkov. Pri tem ni pomembno, koliko odhodkov dejansko nastane, niti ni treba dokazovati njihove upravičenosti. Dohodek podjetnika ni več del dohodka, obdavčenega po dohodninski lestvici. Novo obliko obdavčitve lahko izberejo tisti, ki na leto ustvarijo do 50 tisoč evrov prihodkov.

Nova obdavčitev je ugodnejša za podjetnike, ki:

  • imajo malo z DDV obdavčljivih nabav, kar pomeni majhen znesek vstopnega DDV,
  • ne potrebujejo veliko vlaganj (pri teh se navadno splača upoštevati vstopni DDV),
  • ne zaposlujejo delavcev in zato nimajo veliko stroškov,
  • imajo nizke tudi druge stroške poslovanja
  • in si bodo s tem znižali skupno obdavčitev z dohodnino.

Nizka efektivna obdavčitev

Čeprav je poglavitni namen takšne obdavčitve poenostavitev poslovanja malih podjetnikov, pa spremembe podjetnikom prinašajo zlasti nizko efektivno obdavčitev. Podjetniki »normiranci« so v primerjavi z zaposlenimi v izraziti prednosti pri obdavčitvi. Predvidevajo, da bo zato letos več registracij podjetnikov. Za tak status se bodo odločili zlasti tisti, ki bi sicer sklenili delovno razmerje. Status samostojnega podjetnika jim bo bodisi močno zvišal neto zaslužek bodisi bo znižal celotne stroške delodajalca (naročnika).