Maribor, 28.09.2018

Ekonomsko odvisna oseba

Status ekonomsko odvisne osebe je uredil Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zato, ker so samozaposlene osebe, ki najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobijo od istega naročnika, zaradi svoje ekonomske odvisnosti potrebne zaščite, pojasnjujejo na Inšpektoratu RS za delo (IRSD).

Obveznosti ekonomsko odvisne osebe

Ekonomsko odvisnim osebam se priznava določen obseg delovnopravnega varstva, te osebe pa so za to upravičenost po zaključku koledarskega ali poslovnega leta dolžne obvestiti naročnika, od katerega so ekonomsko odvisne, o pogojih, pod katerimi delujejo, in sicer tako, da naročniku posredujejo vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti.

Formalne registracije statusa ekonomsko odvisne osebe ni

Zakon ne govori o kakršnikoli formalni registraciji statusa ekonomsko odvisne osebe, ki bi se evidentiral v nekem registru, ampak le o obveščanju konkretnega naročnika z namenom, da je ta seznanjen s tem, da ji je dolžan zagotavljati delno delovnopravno varstvo.

Tako ekonomsko odvisnim osebam zagotavljajo:

  • prepovedi diskriminacije,

  • minimalni odpovedni roki,

  • prepovedi odpovedi pogodbe iz neutemeljenih odpovednih razlogov,

  • zagotavljanja plačila za primerljivo delo,INŠPEKTORAT

  • pravice glede uveljavljanja odškodninske odgovornosti.

Vir: Data d.o.o.

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21