Kilometrine od 1. 1. 2008 dalje

Kilometrine po uredbi, objavljeni v URL 140/2006 in Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (URL 76/2008 z dne 25.7.2008) – neuradni čistopis.

Od – do prevoz na službenem potovanju prevoz na delo in z dela
od 1. 8. 2008 dalje 0,37 EUR 0,18 EUR
od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2008 0,29 EUR 0,15 EUR