Kilometrina se obračunava enotno 0,29 EUR/km za tujino in SLO. Sprememba je bila že z Uredbo o povračilu stroškov iz leta 2004 (veljavno od 1.1.2005) – takrat 62 SIT/km, kasneje sprememba na 69 SIT / km (10.3.2006).

Zadnja veljavna Uredba je z dne 29.12.06 (velja od 1.1.2007) = 0,29 EUR/km.

 

Kilometrine od 1. 1. 2008 dalje po uredbi, objavljeni v URL 140/2006.  

Od- do

prevoz na službenem potovanju

prevoz na delo in z dela

od 1. 1. 2008 dalje

0,29 EUR

0,15 EUR

Kilometrine, kot bi bile po stari uredbi, ki je veljala do 31.12.2004 – samo za podjetja, ki povračila izplačujejo glede na kolektivne pogodbe, ki se sklicujejo še na staro uredbo.

Od- do

prevoz na službenem potovanju

30 % cene neosvinčnega m. bencina 95. oktanov

Cena goriva (95 oktanov)

prevoz na delo in z dela

15 % cene neosvinčnega m. bencina 95. oktanov

1. 1. 2008 –

0,32

1,055

0,16

Ta uredba določa višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti v skladu s 3., 4., 7. in 8. točko prvega odstavka in drugim odstavkom 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.