Kode namenov plačil za univerzalne plačilne naloge – UPN

Kode namenov plačil se uporabljajo za univerzalni plačilni nalog – UPN in nadomeščajo vrsto posla (npr. A3011) uporabljeno na starejših BN 02 obrazcih.

Kode so definirane v standardu ISO 20022, slovenski prevodi pa so del tehnične dokumentacije UPN.

Štirimestna koda je kratica v angleščini in se nespremenjena tudi uporablja.

Ker so kode namenov plačil namenjene prejemnikom, morajo prejemniki pri zahtevku za plačilo določiti kodo namena. Če koda ni določena, uporabite tisto, ki se vam zdi najbolj primerna.

koda nameno pri plačah:

COST – prehrana, prevoz – skratka mater. izd
TAKS – davki in prispevki
SALA – neto plače

Kode namenov, ki jih zahteva DURS:

ESTX plačilo davka na nepremičnine
INTX plačilo davka na dobiček
NITX plačilo davka na čisti dobiček
TAXS plačilo davkov
VATX plačilo DDV