Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30.01.2009
 K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N  v Republiki Sloveniji, 2008

 

Koeficienti rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od posameznih mesecev leta

2008 do decembra 2008 v Republiki Sloveniji:

 

     I            II          III             IV           V            VI

   0,023     0,010    0,005    -0,001   -0,006   -0,011

 

    VII         VIII        IX              X         XI          XII

  -0,014    -0,015   -0,014    -0,012   -0,005    0,000

 

Koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin od posameznih mesecev leta 2008

do decembra 2008 v Republiki Sloveniji:

 

     I           II           III           IV           V             VI

   0,020     0,021    0,008    0,000    -0,011   -0,019

 

    VII        VIII        IX            X            XI          XII

  -0,019    -0,014   -0,014    -0,014   -0,006    0,000

 

Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30.01.2009
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2008
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu decembra 2008 v primerjavi z novembrom 2008 je bil -0,004.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca decembra 2008 je bil 0,031.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca decembra 2008 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu decembra 2008 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,031.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin decembra 2008 v primerjavi z novembrom 2008 je bil -0,006.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do decembra 2008 je bil 0,021.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do decembra 2008 je bil 0,002.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin decembra 2008 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,021.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do decembra 2008 v primerjavi s povprečjem leta 2007 je bil 0,057.