Datumi in obrazci, ki jih v aprilu 2020 ne smete zamuditi

Neposredno na koledar za april

KOLEDAR POROČANJA V APRILU 2020 – PO UVEDBI UKREPOV ZIUJP, ZIUPPP z DNE 29. 3. 2020 IN ZIUZEOP (predvidoma 11. 4. 2020)

Zaradi obsežnih novosti interventne zakonodaje je tokratni koledar drugačen, predvsem bolj obsežen. Praktično nemogoče je določiti fiksne datume izpolnjevanja obveznosti. Po posameznih točkah od I. do IX. smo pripravili pregled ključnih novosti, ki vplivajo na izpolnjevanje obveznosti oz. aktivnosti podjetnikov in podjetij. Če do 15. maja 2020 epidemija ne bo preklicana, se ukrepi podaljšajo za 30 dni. Uvodoma izpostavljamo, da lahko zavezanci, ki so izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID – 19 zaprosijo za odlog oziroma obročno plačilo vseh dajatev. Pogoj je, da imajo do ustreznega datuma (večinoma dan vloge) poravnane VSE obveznosti do države (prispevki, davki in druge dajatve).

OBVESTILO 1: Evropski plačilni sistem TARGET2 na veliki petek, 10. aprila 2020 in na velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020, ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evro območja ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Posledično na navedena dneva ne bodo delovali tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2. Zato bo v petek, 10. aprila 2020, možna le izvedba internih plačil v okviru posamezne poslovne banke ali hranilnice. Opisana omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za SDD z datumom plačila 10. april 2020 bodo poravnani šele v torek, 14. aprila 2020, kar pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobreni računi prejemnikov plačil. Banke in hranilnice bodo plačilni promet v polnem obsegu izvajale naslednji delovni dan, v torek, 14. aprila 2020. Rok za izpolnitev obveznosti se NE prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade 10.4.2020, pravočasno poravnana, če je plačana 9. 4. 2020.

Če bo ZIUZEOP objavljen v Uradnem listu v petek, 10. 4. 2020, se bo namreč pogoj poravnanih davčnih obveznosti preverjal na dan 11. 4. 2020. To pa pomeni, da morajo biti obroki akontacije in vse druge davčne obveznosti, ki zapadejo na dan 10. 4. 2020, plačane najkasneje 9. 4. 2020.

V zvezi s tem, je FURS 10.4.2020 objavil spremembo – obveznosti bodo preverjali na dan 9.4.2020, kar pomeni, da zamuda pri plačilu akontacija za mesec marec ne bo vplivala na pravico do temeljnega dohodka. Akontacija za marec namreč zapade 10.4.2020.

OBVESTILO 2: Poboti AJPES bodo 2x mesečno.

https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11283/KOLEDAR_POROCANJA_-_april_2020_%96_PO_UVEDBI_UKREPOV_ZIUJP_ZIUPPP_z__dne_29_3_2020_IN_ZIUZEOP_11_4_2020 Več informacij: racunovodja.com