Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18.07.2008

Predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ter Sindikata obrtnih delavcev Slovenije so v torek, 8.7.2008, podpisali novo kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo.V zadnjem obdobju pogajanj (od jeseni 2007) so se kopja pogajalcev največ lomila okoli določitve oziroma trajanja letnega dopusta, zneskov najnižjih osnovnih plač, regresa za letni dopust, prevoza na delo in z dela ter stroškov izvajanja kolektivne pogodbe. Glede letnega dopusta so se pogajalci šele na dan podpisa dokončno uskladili pri določilu za dodatek k letnemu dopustu za delo pri zadnjem delodajalcu, in sicer: za 1 do 5 let dela pri zadnjem delodajalcu pripada obrtnikovemu delavcu dodatno 1 dan dopusta, za 5 do 10 let dva dneva dopusta, za deset do 15 let dela trije dodatni dnevi, za 15 do 20 let štirje dnevi dodatnega letnega dopusta ter za delo pri istem delodajalcu nad 20 let 5 dni. Na osnovi zahtevnosti dela, delavcu pripadajo dodatni dnevi dopusta, in sicer za delo III., IV. In V. stopnje zahtevnosti 1 dan ter za delo VI. in VII. stopnje zahtevnosti 2 dni dodatnega letnega dopusta. Ostale pravice in obveznosti glede letnih dopustov so usklajene z zakonom o delovnih razmerjih.

Zneski najnižjih osnovnih bruto plač so razporejeni v osem tarifnih razredov in so celo nekoliko nad povprečjem ostalih kolektivnih pogodb. Za I. tarifni razred je določena najnižja osnovna bruto plača 505 evrov, za II. tarifni razred 525 evrov, za najbolj uporabljana, III. in IV. tarifni razred, pa 567 in 580 evrov. V ta člen je tudi vgrajeno določilo iz nedavno podpisane kolektivne pogodbe o izredni uskladitvi plač in načina usklajevanja plač in drugih prejemkov, ki so jo zbornici in delodajalski združenji ter sindikati podpisali konec maja.

Regres za letni dopust v letu 2009 znaša najmanj 735 evrov oziroma pri delodajalcih z izgubo najmanj 635 evrov, za leto 2010 pa je določen v znesku najmanj 735 evrov, razen še se stranke kolektivne pogodbe ne bodo dogovorile drugače.Tudi o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela je dokončno usklajen ta strošek za delodajalca najmanj v višini 70 odstotkov cene najcenejšega javnega prevoza na delo oziroma je to minimalni standard.

Zadnji, 60. člen kolektivne pogodbe, določa stroške usklajevanja in izvajanja te pogodbe. Pavšalni znesek je določen v višini 4 evrov na zaposlenega delavca na leto, sredstva pa delodajalec nakaže enkrat letno ob izplačilu plač za mesec november in to 2 evra na račun sindikata obrtnih delavcev in 2 evra na račun združenja delodajalcev obrti in podjetnikov.

Po podpisu kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo preneha veljati "stara" kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci, uporabljati pa se začne prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu.

Vir:Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije