Najdragocenejši vir podjetji v 20. stoletju so bili njihovi stroji za proizvodnjo. Najdragocenejši vir institucij 21. stoletja (poslovnih in ostalih) pa so zaposleni polni znanja in njihova produktivnost (Drucker, Knowledge-Worker Productivity: The biggest challenge, 1999). 

21. stoletje je nedvomno čas izredno hitrih sprememb, odkritij in inovacij, ki lahko za podjetja pomenijo veliko konkurenčno prednost ali pa jih, v primeru odlaganja vpeljevanja novosti, porine v nezavidljiv položaj na svetovnem trgu.

Znotraj podjetja so znanje in izkušnje neotipljiv vir, ki je neposredno vezan na posameznega zaposlenega. Odhod kritičnega ali ključnega kadra s podjetja tako predstavlja velik izziv, ker so njegove izkušnje in znanje na kratki rok praktično nezamenljive. Za podjetja 21. stoletja je zato pomembno zavedanje, da njihov dolgoročni obstoj in uspešnost zagotavljajo cenjeni, dobro usposobljeni, učeči in motivirani zaposleni. 

Podjetja lahko na programu Kompetenčni centri za razvoj kadrov pridobijo sredstva za sofinanciranje usposabljanj in razvoja svojih zaposlenih.

Kompetenčni centri povezujejo slovenska podjetja v partnerstva za razvoj kadrov in predstavljajo pomembno spodbudo delodajalcem, da se razvoja zaposlenih poslužijo kot strateškega orodja za doseganje večje konkurenčnosti in boljših poslovnih rezultatov v svetovnem gospodarstvu.

Več informacij: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

VIR: https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc