Globalizacija nenehno sooča gospodarstva Evropske unije z novimi izzivi in vsi zaposleni državljani Evropske Unije bodo v prihodnje potrebovali širok nabor ključnih kompetenc za prožno prilagajanje hitrim spremembam v dinamičnem svetu. 

Pri razvoju raznolikih individualnih kompetenc se mora omogočiti dostop do znanja vsem zaposlenim, da lahko dosežejo svoj potencial. To je tudi cilj Kompetentne Slovenije, da omogočimo dostop do novodobnih poslovnih znanj in veščim vsem, ki si to želijo.

Napovednik delavnic

Več informacij: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

VIR: https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018