Komuniciranje s strankami

Stranke, s katerimi komunicirate, so si med seboj zelo različne. In ker seveda želite, da bo vaša komunikacija z njimi učinkovita, tako da boste na koncu zadovoljni vsi, se udeležite naše poučne delavnice.
Namen:Seminar je namenjen tistim sodelavcem, ki imajo pri svojem delu veliko stikov s strankami.

Vsebina in potek: 

 • Predstavitev predavatelja in udeležencev
 • Cilji usposabljanja in program dela
 • Osnove komunikacije
  • splošno o komunikaciji
  • besedno in nebesedno komuniciranje
  • storitve in komunikacija: tipi komunikacijskih situacij, v katerih se udeleženci najpogosteje nahajajo (pregled, razvrstitev)
  • pisna komunikacija
 • Pričakovanja stranke in izvajalca
 • Podoba o samem sebi, podoba o stranki
 • Potek pogovora – pogovorni krog
  • pozdrav in kontakt
  • predstavitev zadeve
  • mnenje stranke
  • izmenjava mnenj
  • zaključek (dogovor / potrditev
 • Posebnosti telefonske komunikacije
 • Delo na primerih: iskanje najboljših rešitev po fazah (opredelitev konkretnega postopka)
  • Udeleženci med seboj (delo v parih) preigrajo nekaj primerov
  • Nastop “v situaciji”
   • vsak udeleženec seminarja odigra s “stranko” (igralec) po en primer
   • igra se snema s kamero
   • analiza primerov
 • Komunikacija s sodelavci v skupini
 • Komunikacija z vodjem
 • Komunikacijska luknja
 • Zaključek seminarja

Cena 500,00 eurov oz. po dogovoru.