Ljubljana, 22. maja (STA) – Pogajanja o kolektivni pogodbi o načinu usklajevanja plač za leti 2008 in 2009 so končana. Najnižji regres bo 665 evrov, uskladitev vseh osnovnih plač za lani v višini 5,2 odstotka, uskladitev izhodiščnih in najnižjih osnovnih plač avgusta letos za 3,9 odstotka, avgusta 2009 za 2,3 odstotka. Podpis kolektivne pogodbe naj bi bil 30. maja.

Predstavniki delodajalcev in sindikatov so danes končali pogajanja o kolektivni pogodbi o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust za leti 2008 in 2009. O tem, ali bodo k podpisu dokumenta pristopili, bodo sedaj odločali organi delodajalskih in sindikalnih organizacij, podpis kolektivne pogodbe pa bo predvidoma 30. maja.

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič je za STA povedal, da bo glede na dogovor najnižji regres 665 evrov. Glede usklajevanja plač naj bi najprej prišlo do poračuna za nazaj, in sicer bo moral biti skupen dvig vseh osnovnih plač za lani 5,2 odstotka (za tiste delodajalce, ki tega še niso storili oz. za razliko do 5,2 odstotka).

Avgusta letos naj bi se izhodiščne in najnižje osnovne plače zvišale za 3,9 odstotka, nato pa, če bo inflacija višja od 4,55 odstotka, januarja prihodnje leto še za razliko med 4,55 odstotka in dejansko inflacijo. Dogovorili so se tudi, da bodo, če bo prišlo do izredno visoke inflacije, ponovno sedli za mizo.

Avgusta prihodnje leto bi se izhodiščne in najnižje osnovne plače uskladile v višini 2,3 odstotka, januarja 2010 pa še razliko med 2,7 odstotka in dejansko inflacijo.

Kolektivna pogodba vsebuje tudi napotilo oz. kriterije, ki naj se glede produktivnosti upoštevajo v pogajanjih o panožnih kolektivnih pogodbah. Semolič je vnos teh napotil označil kot napredek; sicer so se zavzemali, da bi upoštevanje produktivnosti postal avtomatizem, je pa tudi to "korak naprej, saj je produktivnost prišla v sistem".

Delodajalci so z dogovorom zelo zadovoljni, je za STA povedal generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole, saj da so s tem pokazali veliko mero odgovornosti in omogočili, da bo sistem kolektivnih pogodb deloval še naprej.

Avtor: STA