Spremembe ZGD-1 določajo, da morajo vse družbe pri vodenju poslovnih knjig upoštevati kontni okvir, ki ga sprejme Slovenski inštitut in je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 03.11.2008

Trimestni kontni načrt za gospodarske družbe sprejet 21.oktobra na seji Slovenskega inštituta za revizijo