Ljubljana, 14. marca (STA) – Ekološki sklad RS je danes objavil razpis za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Razpisanih je 14 milijonov evrov sredstev, namenjenih kreditiranju različnih naložb v varstvo okolja. Najpomembnejši namen ostaja spodbujanje naložb v učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije, so sporočili iz sklada.

Kreditirani nameni so večinoma podobni tistim iz lanskega tovrstnega razpisa. Namen je spodbuditi naložbe v učinkovito rabo energije pri gradnji in obnovi stanovanjskih in drugih stavb, pri proizvodnji toplote in električne energije in v industrijskih procesih kot tudi kreditiranje nakupa vozil na električni in hibridni pogon, kot so na primer avtobusi in osebni avtomobili.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja popolnih vlog.

Sklad bo letos kreditiral nakup ustreznih vozil z motorjem EURO 5 za naložbe na področju gospodarjenja z odpadki in odvajanja odpadnih vod. Novost je tudi kreditiranje povečanja energijske učinkovitosti javne razsvetljave, pri katerem naložba v obnovo zagotovi vsaj 30 odstotkov prihranka električne energije.

Prednost imajo naložbe v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, za te kredit lahko doseže 90 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Sledijo naložbe v gospodarjenje z odpadki in naložbe v varstvo voda, kjer delež kredita lahko znaša do 80 odstotkov priznanih stroškov, za naložbe v odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo pa ta delež znaša do 50 odstotkov.

Zgornja omejitev posameznega kredita je dva milijona evrov. Obrestna mera kreditov ostaja enaka kot v lanskem letu, in sicer trimesečni EURIBOR + 0,3 odstotka, tudi drugi stroški, povezani s kreditom, se ne spreminjajo. Odplačilna doba kreditov je največ 15 let, lahko pa vključuje enoletni moratorij na odplačilo glavnice.

Avtor: STA