Državni zbor Republike Slovenije je 20. maja 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov. S tem so poenotena pravila članic EU glede nakupovanja na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov ter pravil o izpolnitvi pogodbe, dajanju informacij pri drugih pogodbah in prenosu tveganja za uničenje ali poškodovanje blaga na potrošnika.

Največja sprememba določa pravice potrošnikov glede roka za izpolnitev.

Če rok v pogodbi  ni določen, velja 30-dnevni rok za izpolnitev pogodbe. Torej če podjetje z izpolnitvijo pogodbe zamuja, ste potrošniki bolje zaščiteni in lažje uveljavljate svoje pravice.

Dodatne pravice pri nakupovanju preko spleta

Potrošniki bodo sedaj obvarovani pred prikritimi stroški na spletu, ki se pojavljajo pri »brezplačnih« storitvah, kot so horoskopi ali recepti. Posebej boste morali označiti, da razumete, da morate za storitev plačati. Trgovci bodo od sedaj naprej morali v ceno produkta vključiti vse dodatne stroške, kot na primer poštnino. Prepovedana bodo vnaprej izbrana polja na spletnih straneh. Obdobje, ko potrošniki lahko brez razloga odstopijo od pogodbe, ostaja 14 dni. Če prodajalec potrošnika ni jasno obvestil glede njegove pravice do odstopa od pogodbe, se vračilno obdobje podaljša na eno leto.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo