vir:Durs

Stopnje davka na izplačane plače so določene v Zakonu o davku na izplačane plače – ZDIP (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB2).

 

Stopnje davka od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008:

  

Če znaša mesečna bruto plača zaposlenega

Znaša stopnja davka

do

688,53 EUR

 

 

0 %

nad

688,53 EUR

do

1.669,17 EUR

1,1 %

nad

1.669,17 EUR

do

3.129,69 EUR

2,3 %

nad

3.129,69 EUR

 

 

4,4 %

Če se plača izplača v več delih, se ob izplačilu zadnjega dela plače ugotovi mesečna višina plače in izvrši obračun davka ter poračun plačanega davka od posameznih delov plače.


S 1. januarjem 2009 preneha obveznost plačevanja davka na izplačane plače.

 

 

Stopnje davka od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007:

Če znaša mesečna bruto plača zaposlenega

Znaša stopnja davka

do

688,53 EUR

 

 

0 %

nad

688,53 EUR

do

1.669,17 EUR

2,3 %

nad

1.669,17 EUR

do

3.129,69 EUR

4,7 %

nad

3.129,69 EUR

 

 

8,9 %

 

Stopnje davka od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006:

 

Če znaša mesečna bruto plača zaposlenega

Znaša stopnja davka

do 165.000 tolarjev

0 %

nad 165.000 do 400.000 tolarjev

3,0 %

nad 400.000 do 750.000 tolarjev

6,3 %

nad 750.000 tolarjev

11,8 %