LETNA DOHODNINSKA LESTVICA ZA LETO 2007

Če znaša neto letna
davčna osnova v €

Znaša dohodnina v €

Nad

Do

   

 

6.800

   16 % 

6.800

13.600

1.088 + 27 % nad 6.800

13.600

 

2.924 + 41 % nad 13.600


Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, se za davčno leto 2007 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica, preračunana na 1/12 leta.

Če znaša neto mesečna
davčna osnova v €

Znaša dohodnina v €

Nad

Do

   

0

566,67

   16 % 

566,67

1.133,33

90,67 + 27 % nad 566,67

1.133,33

 

243,67 + 41 % nad 1.133,33