24.12.2007
Na podlagi 118. in 122. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) in na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance PRAVILNIK o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2008