KDAJ?

Osebe z dejavnostjo morajo davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto predložiti najpozneje do 31. 3. naslednjega koledarskega leta.

KAKO?

Davčni obračun predložijo v elektronski obliki prek portala eDavki. V davčnem obračunu izpolnijo ustrezne obrazce (dele prilog) glede na način ugotavljanja davčne osnove v tekočem davčnem obdobju (običajno je to koledarsko leto).

Ali lahko še spremenim ugotavljanje davčne osnove?

V davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko zavezanci do 31. 3. tekočega leta spremenijo izbrani način ugotavljanja davčne osnove. To naredijo tako, da v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti označijo ustrezno polje pod VII. točko.

Če označijo VII.A, morajo k obračunu priložiti še priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov za naslednje davčno leto (vsebuje vse izjave, da izpolnjujejo pogoje za »normiranca«).

Če označijo VII.B, se s tem prekine »normiranost« in dodatno pojasnjevanje ni potrebno.

Če želijo spremeniti način ugotavljanja davčne osnove in 1. 1. tekočega leta preiti na ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti označiti VII.A in priložiti k davčnemu obračunu še priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov za naslednje davčno leto, s katero se zavezujejo, da izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje za vstop v tak način obdavčitve.

Če želijo spremeniti način ugotavljanja davčne osnove in 1. 1. tekočega leta preiti na ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov, morajo v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti označiti VII.B. V tem primeru morajo od 1. 1. 2018 voditi poslovne knjige.

Vir: FURS

Email: simona@interfin.si

Telefon: (02) 29 27 123