1 Letno poročilo

Računalniški program Letno poročilo 2007 (Ajpes)

Metodološka navodila

Cenik – tarifa za objavo letnega poročila (Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki

Letna poročila za leto 2007 – pojasnila za gospodarske družbe, zadruge in s.p.

Letno poročilo za leto 2007 (Ajpes) – pojasnila za društva

Oddaja letnega poročila za leto 2007 Ajpesu – pogosta vprašanja

2 Davčni obračun

2.1 Pravne osebe

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (2007)

Pojasnilo Durs-a glede izpolnjevanja obrazca DDPO za leto 2007

Pravne podlage za izdelavo obračuna davka od dohodka pravnih oseb

2.2 Zasebniki

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2007

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2007 – do 31.3.2008

3 Razno

Razlaga Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Silvester Pelias in Fineus- pogosta vprašanja in novosti

Vir:racunovodja.com